O nás

O nás

A MY V KRAJINE ZÁZRAKOV je platforma venovaná ďeťom, vytvorená dospelými, ktorí veria, že zázraky sa dejú aj v slovenskej krajine. Rozhodli sme sa spojiť s tými, ktorým deti a ich túžby nie sú ľahostajné, zdieľajú s nami spoločnú víziu napĺňať ich. Nielen finančnými či hmotnými darmi, ale aj konkrétnymi krokmi, ktoré prispejú k zmene nášho sociálneho systému.

Venovať sa chceme predovšetkým deťom z marginalizovaných skupín; bezpečných ženských domov a krízových centier, detských domovov, či sociálne znevýhodnených rodín. Ale nielen im.

Veríme, že spolu budeme tvoriť príbehy krajiny zázrakov.

Roman Štamberský, Janka Ďurecová, Peter Weiss, Ema Šimková