Projekty

Venuj radosť

Venovať radosť sme sa rozhodli bezpečným ženským domovom a krízovým strediskám, poskytujúcim pomoc mamičkám a deťom, na ktorých bolo páchané násilie. Do projektu sú zapojené všetky zariadenia na Slovensku.

Deti a mamičky nám pošlú zoznam darčekov, ktoré by si priali na Vianoce. Ľudia, ktorí chcú venovať radosť, si vyberú koho chcú obdarovať, zabezpečia darčeky, doručia ich na dohodnuté miesto a my ich odnesieme do zariadení.

Naším želaním je venovať radosť nielen na Vianoce, ale počas celého roka.

Všetko a projekte sa dozviete na:
www.venujradost.sk

Právo na šancu

Víziou dlhodobého projektu je úspešná socializácia detí z detských domovov. Komplexnou revitalizáciou zastaralých procesov — návrhom systémových riešení a ich postupných zavádzaní do praxe — chceme dať znevýhodneným ďeťom a mládeži právo na šancu začleniť sa do spoločnosti a žiť lepší, plnohodnotný život.

Projekt je v pilotnej fáze oslovovania partnerov.